Vijesti

Bitcoin centar New York City hosting Andrew Shiff-Jeffrey Tucker rasprava

Čini se kao Bitcoin centar u New Yorku Grad (samo 100 stopa od NYSE) ulazi u niz različitih aktivnosti. Od bitcoin klasa, do hackathona, do trgovanja u osobi - centar dodaje nešto drugo: rasprave.

Centar je organizirao raspravu o bitcoinu, nazvanom Andrew Schiff iz Euro Pacific Capital i Jeffrey Tucker of Liberty. ja kao dva protivnika.

Svrha? "Razgovarati o divergentnim i jedinstvenim stavovima o Bitcoinu".

Schiff se specijalizirao za komunikaciju za medije i klijente u Euro Pacific Capitalu, a Tucker je napisao nekoliko knjiga i pridonosi Bitcoin Magazine i Talk of Bitcoin podcast-u.

Rasprava je predviđena da se održi u Bitcoin centru na 40 Broad Street u New Yorku u 7:00. Za više informacija slijedite ovu vezu.